پرویز دوید خسروی

خبری- سیاسی- اجتماعی

تونل دلا  تلاشی بیهوده  جدالی بیهوده

در بهبوهه جنگ تحمیلی که به تعبیر حقیر جنگ سوم جهانی میبایستی لقب میگرفت ولی ضعف تبلیغاتی ما و بعد از آن ضعف قضایی ما مانع از درشت نمایی نقش انکارناپذیر 8 کشور بطور مستقیم و 16 کشور بطور غیرمستقیم در کمک به دولت بعثی عراق شده بود را نمایان و پیگیری قضایی شددر آن دوران خطوط جاده ای متصل به مرکز استان درتیرس ادوات جنگی از زمین و هوا بود و ضرورت داشت برای دوراندیشی و جلوگیری از قطع ارتباط جنوب کشور با مرکز جاده ای دسترسی و امن ساخته شود این مسیر از  دو نقطه اهواز ایذه شهرکرد و اهواز مسجدسلیمان شهرکرد در دستور کار قرار گرفت مسیر اول ایذه به شهرکرد  با همه پستی و بلندیها و ناهمواری هایش خیلی زود آماده بهره برداری گردید .نوبت رسید به جاده ی مسجدسلیمان به شهرکرد که تقریبا به طرحی جاویدان تبدیل شد و به کما رفت. امروز پس از 30 سال هنوز که هنوز است اقدام اساسی برای آماده سازی این مسیر خصوصا از طرف وزارت و راه ترابری استان به مددبی توجهی مسئولین مربوطه انجام نگرفته و نخواهد هم گرفت اگرچه بعضا ممکن است ضرورت اقدام عاجل در شرایط جنگ را دلیل عدم مطالعه درست مسیرمورد نظر  دانسته که صرف و هرز هزینه های بسیاری در دل خاک این جاده  شده و بیشترین هدر رفت هزینه ها و اعتبارات را هم در حفر تونل در مسیر که در دامنه زاگرس بلندآوازه قرار گرفته به تاراج برده است اصولا حفر تونل عبارتست از کاهش اختلاف ارتفاع بمنظور سهولت تردد جاده ای. 15 سال گروهی که بچه های جهاد سا زندگی دزفول بودند با لندکروز و بیل مکانیکی و لودر به ظم خود میپنداشتند میتوانند دیواره ی قله دلا را سوراخ کنند لازم است بدانید جنس  خاک در قله دلا  از جنس کنگلومرای بختیاری است که نوعی بتن مستحکم و مقاوم طبیعی است که با ادوات ابتدائی  وکورمال کورمال کردن  کاری عبس وبیهوده توسط این دوستان بود که انجام میشد بعضا به طعنه هم میگفتند این حضرات برای اینکه به جبهه وخط مقدم نروند خودشان را به کوه دلا گره زد ه اند غافل از اینکه بااین جنس کوه واین ادوات ابتدائی   حفر تونل را غیر ممکن میساخت 15 سال مدت کمی نبود که روزانه  چند دستگاه لودر ولندکروز در سینه کوه دلاسر میخوردند بلطبع شائبه وحرف وحدیث هائی را هم بدنبال میاورد  کارفرما ی تونل وزارت جهاد سازندگی و با مشارکت شرکت مهندسین پارساب. پیمانکار هم  قرارگاه  سازندگی خاتم الانبیا . طول تونل 1073 مترودر شمال شهرستان مسجدسلیمان واقع است. از مسیر تونل  به شط زیباو سر سبز شیرین بهار ودر ادامه به بازفت پایین بازفت بالا ومورز وچبد وچمن گلی و دواب صمصامی و محدوده فارسان وشهرکرد امتداد مییابد این تونل در یال شمالی  قله دلا قرار گرفته که از شمال به شط شیرین بهار واز جنوب به دشتهای شلال ودشتگل  واز غرب به کوه منار محدود میشود کارشناسان این مسیر را در مقایسه با جاده خرم اباد به شهرکرد 250کیلو متر نزدیکتر  تخمین زده اند اینکه پس از سی سال علی رغم باز دید ها وسرکشیهای بسیار روسای جمهوروقت وحال وقبل و وزرای جهاد و راه و دیگر مسولین  هنوز این جاده افتتاح و به بهره برداری و نرسیده را بایستی در حیف ومیل  اعتبارات بسیار زیاد این پروژه درورودی وخروجی ودر شکم این تونل جستجوو بررسی کرد .گفتیم که هدف از حفر تونل لزوما برای کاهش اختلاف ارتفاع ودسترسی به زمین همواربرای جلوگیری از خطرات احتمالی و کاهش استهلاک و سائط نقلیه و  سوخت و پرهیز از شیبهای تند وگارد گذاری و......کوتاهی مسیر و......... میباشد متاسفانه نه تونل هزار متری حفر شده تونل  قابلی است ونه مشکلی از جاده را حل کرده چه بسا به مشکلات اعتباری جاده هم افزوده وموجب شده بجای تعریض وساخت جاده درمسیر اندیکا واحداث پلها  در بعد وقبل تونل در کش وقوس ابتدای ورود و انتهای  ادامه خروج از این  کوه طلسم شده دست وپا بزنند تا سال 84 تنها 13 میلیارد تومان  اعتبار را  شرکت رچکو  بطرفیت جهاد نصر اصفهان  برای  عملیاتی کردن جاده  در دلا دفن کرداگر عجولانه تصمیم به ادامه مسیراشتباه بچه های جهاد  در بالاترین نقطه قله  یعنی  در بیش از سه چهارم قله  گرفته نمی شد انهمه اعتبار انهمه اتلاف  وقت وانهمه استهلاک  تا به امروز صرف نمی شد این تونل میبایستی با مطالعه بیشتر وکار کارشناسی  تقریبا در مجاورت روستای پا اب شلال حفر ودر دشت شیرین بهاردرپیشانی محل کمپ شرکت  مجری سر در میاورد تا انهمه هزینه ووقت صرف تراشیدن شیبهای خطرناک و صعب العبور ان نمیشد وان همه درختان کهنسال بلوط را قلع قمع نمی کردند اگرچه کشیدن جاده به اکوسیستم طبیعت دل انگیز شیرین بهار صدمه خواهد زد ولی میتوان با فرهنگ سازی و اموزش ونصب علائم وهشدارها وتوصیه های لازم از تخریب  ودگرگونی این محیط سالم طبیعی جلوگیری بعمل اورد. سالهاست به مردم  مسجد سلیمان وعده داده شده از بن بست جغرافیائی خارج میشوند امد بهار و غنچه ها گل شد پس کی  وچه وقت ؟ ایا نقص درمحل  حفر تونل مانع از احداث بموقع جاده  مسجد سلیمان به شهرکرد نشده ایا وقت و هزینه صرف شده برای این تونل نیمه تمام که جدار ومقاوم سازی ونور وهوا وتهویه ان  باقیمانده در این 30 سال هنوز هم اماده نشده اگر صرف حفر تونلی در یک سوم قله در محلی که گفته شد اکنون  جاه ای قابل بهره برداری  استاندارد  نداشتیم ؟ ایا نمیتوان از تجهیزات و ادوات ووسایل تکنولوژیک متروی تهران واصفهان و.........  که در شبانه روز مسافت قابل ملاحظه ای را حفاری میکنند این مسیر را بهبود بخشید وتسریع درکار بوجود اورد ایا میتوانیم  بگوئیم  حفر تونل دلا تلاشی بود بیهوده وجدالی بود بیهوده؟

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:41  توسط پرویز دوید خسروی  | 

 (CNG)  جایگاه های سی ان جی        

 با اجرای طرح موفق و  خداپسندانه هدف مندی یارانه ها که دل شیر و مدیریت یک پارچه و هماهنگ و یک دل و اعتماد به نفس  بالائی را میطلبید و دولت محترم برای تبیین عدالت اجتمائی به خود و نیروهای مدیریتی در دولت واعتماد به مردم خوب  و متدین و گوش بفرمان رهبری  به این نتیجه رسید که می توان این پروژه محرومیت زدائی را به اجرا در اورد  انصافا که این مردم واین اعتماد متقابل  یک پارچه ستودنی و ارزشی است که در هیچ  مکتب ونظام حکومتی چه از صدر اسلام وتا کنون دیده نشده .اجرای این طرح شهامت و همکاری و استقبال مردمی را می طلبید که با اعتمادی که مردم به گفته ها ی دولت مردان کردند بحمدالله ادامه ودر جریان است ومی رود تا به اهداف عالیه  ابتدائی و اصلی خود که همان صرفه منابع ملی  واسترداد هزینه های مصرفی در خدمات و وصول مطالبات از اسراف کنندگان به اقشار کم در امد و بی نیاز از خیلی از خدمات و منابع کمک شایان مالی بکند روزی از شهید رجائی فقید جقدر خرسند بودیم که به افراد 60 ساله کمک هایی هرچند اندک و ناچیز از بیت المال که از محل نفت ملی لحاظ میشد اعطا میکرد روحش شاد که همان کمک اندک چقدردر زندگی این افراد تاثیر مطلوب داشت  ولی با اجرای طرح هدفمندی مردم خود اندوخته و ثروت خود را مدیریت و برنامه ریزی و مصرف می کنند . در اینجا مراد توصیف و ذکر مضرات و محاصن طرح هدفمندی یارانه ها نیست بلکه  منظور یکی از منابع متصل به اجرای این طرح  گاز سی ان جی است که با توجه به هزینه ها ی بالای تولید بنزین و ازدیاد عوامل انسانی و پالایشگاهای در گیر و......از طرفی در گیری  وابستگی و  نیاز صنعت خود رو به انرژی برای جلوگیری از رکود این صنعت  و غربیلکهائی که بدست مردم داده شده بود و در امدی که خیل بسیاری از مردم از خودروهای خریداری شده برای امرار معاش داشتنداز گاز سی ان جی بجای بنزین پیشنهاد شد و در یک اقدام غیر فنی و بدون هماهنگی قبلی جایگزینی صورت گرفت .این اقدام دولت غیر مترقبه و غیر اصولی بود . دولت برای اقدام و لحاذ مبحث گاز بجای  بنزین در طرح هدف مندی میبایستی از سالها قبل  خودرو ها را تغییرسیلندر های سازگار با گاز کاربری در سوخت  میداد حتی همین الان هم در یک اقدام غیر فنی و معلوم نیست به چه دلیل ساخت خودروهای یگانه سوز و بنزین سوز را ادامه میدهد با تبلیغ دو گانه سوز کردن خودروها مردم بسوی دوگانه سوز کردن خوردوها هجوم اوردند دولت نیز جایگاههای شیک وقشنگی را در همه شهرها ابتدا اندک رفته رفته بسیار زیاد جایگاه در شهرها ساخته شد  قبلا ساعتها در صف معطل و گرفتار وببند کشیده میشدند و لی در شهرها فعلا غیر مسجد سلیمان براحتی  سوخت گیری انجام میشود.اگر چه این گاز خشک باعث خورندگی در سیلند خودروها شده و جدار داخلی سیلند را کنده کنده میکند ولی تاخودروها به تعمیر و اصطلاحا تقش بالا بیاید به زمان و مقدار استفاده از گاز سی ان جی بستگی دارد ولی مورد رضایت مردم هست واگر چه در قیمت دولت به طرفداری از صنعت خورو سازان وبرای گوشه چشم معامله گران قیمت یک کیلو گاز رابیشتر از  یک لیتر بنزین  اعلام کرده که انهم برای سوبسید سهمیه بندی نبودن ان است باز مردم راضی به رضای اویند ولی غرض ما ودرد ما در شهر نفت خیز  و اروپا پرور خودمان است که البسکه گفتیم ما اروپارا اباد کردیم دیگر حال خودمان هم بهم میخورد اصلا اشتباه شد شهر ما را شوشتر یا باغملک تصور کنید اونی که فل فور یاد پتروشیمی مسجد سلیمان که میرود به ماهشهر....... اخ باز اشتباه نوشتم خدا این زبان سرخ و زجر اور و مسول ازار را ببرد.( با پوزش ما شهروند شوشتری هستیم عزیب گراتون لرون عرضه ندارین گازتون از تل بزان اره به ماهشهر حسودی اکنین بیاین دوومنگاز بزنین و برین فیت فیت نکنین. باغملکی هم التماس دعا دارد بووم دردت بجونوم اسم مارو نیارید جنگهای سیاسی خوتونه به نا ما ننین)  چرا هیچگاه جایگاهای سی ان جی  در شهر ما کار نمی کنند. یک روز فیلتر ها خرابند یک روز اب در گاز شهری است یک روز.......... ایا فیلتر های 3جایگاه بهم وصل هستند  مدت یک سال است که مسولین جایگاها ی سی ان جی از اب در لوله های گاز رسانی شهری گله وشکایت دارند .ایا شکستکی لوله اب در زیر زمین داریم  مگر نه اینکه لوله های اب شهری را اخیرا پولی اتیلین با 50 سال گارانتی انجام ندادیم ایا  بازشکستگی و پرت اب داریم  چرا ادارات ابفا و گاز شهرستان در یک اقدام هماهنگ مسیر را ترمیم نمی کنند نکند الگوی مصرف و صرفه جوئی فقط برای مردم است که یک شهروند محترم با مصرف قدری بیشتر از الگوی مصرف جریمه انچنانی به ان تحمیل کنند نمونه فراوان و مکفی داریم.. نیاز به نمونه هم نیست در محلات شهر خصوصا نفتک قدم بزنید  البته با چکمه. ایا اندسته از  شهروندان دارای خودروهای دوگانه سوز که مجبور ند بقول متصدی جایگاه گاز الوده و دارای اب را به بمب های نوترونی تعبیه در صندوق عقب خود  تزریق کنند  چه گناهی کرده اند که این سیلندر های گاز پوسیده وجدار انها خورده شده و پس از مدتی  در اثر خورندگی نازک شده و منفجر شوند و کسی هم نداند از کجا خورده واشکال کجا بوده  ماها هم گناه وانگ بی احتیاطی به مفلوک ذلیل مرده زده و بر مسند مدیریتمان لم وتکیه لنگری بزنیم .برای شهر ما خجالت اور و چندش اور است که دیده میشود رانندگان هراز چند گاه در فرماندار شهرستان تجمع کنند ویک فرصت طلب ویا یک عاصی هم فحش و ناسزا بدهد حتم که انتظار نداریم ستایش بشویم به مسولین خرده گرفته میشود.شماها فکر میکنیددر صفوف طویل و طاقت فرسای گاز مردم مسولین را حمد وثنا میگویند به همین خیال باشیم. چرا .؟چرا بایستی حال که دولت فراوانی و ارزان بودن این منبع انرژی را در جایگزینی بنزین لحاظ کرده ومردم هم پذیرفتند چرا با مردم همکاری نمی کنید چرا بایستی یک شهروندبیش از 2ساعت در صف گاز  معطل و بعضا در گیری وزدو خورد هم برای شهروندان ایجاد شود چرا ماشین مقامات و مسولین ارشد مثل ؟وامثال .... گاز سوز نیستند . فضول نباشیم چون اقایان سهمیه دولتی را در دست دارند.بیت المال برای انهااست  نه اینکه اگر فقط راننده تان در صف گاز معطل میشد حد اقل سراغ اورا برای زود تر رفتن به منزل میگرفتید شهروندان سراغ ماشینهای استیجاری را دارند که از سهمیه  بی حد وحصر باداورده دست شما  تخته گاز میرود .ما خوب میدانیم الگوی مصرف مال مردم است نه مسولین .صرفه جوئی راباید مردم انجام بدهند چرا برای یه مراسم عزا داری 10 لیتر بنزین به خانواده یه متوفی نمیدهند. مشارکت در اجرای طرح هدفمندی وظیفه مردم است نه مسولین حقیر تا دوش فکر میکردم وقتی گفته میشود اجرای این طرح وظیفه همگانی است بنظرم اومد مسولین هم هستند اشتباه می پنداشتم. والا چطور باید روی منابع گاز خوابیده باشیم و برای تهیه گاز به هفتکل یا شوشتر برویم بابا هنوز شهروندان ما را چون در معرض گاز گرفتگی هستند هنوز دارند جابجا میکنند انقدر گاز در این شهر پراکنده و مشتعل است که هزینه های زیادی به شهروندان ساکن در مناطق الوده داده اند برای ما و مسولین ما زشت و کراهت دارد جایگاه سی ان جی نداشته باشیم .بله افتاب ولگن 3دست داریم ولی بپرسید کدام کار میکنند ..والا زشت است والابه لیاقت و توان و صداقتتان مردم شک خواهند کرد این بی تفاوتی ها تا کی ؟ این که کاری است ساده واسان و..... ایا توان راه اندازی یک جایگاه اماده را ندارید؟در این یکساله فرض کنید یک جایگاه جدید را در برنامه ساخت واحداث دارد هم استانیها مارا بی لیاقت میدانند ومیگویند مردم بی عرضه اند بیشک درست میگویند مردم بایستی از مسولینی که تقبل مسولیت کرده اند کار بخواهند و در صورت نا توانی عذر انها را بخواهندمسولین باید قافله سالار  کاروان هدفمندی یارانه ها که محور عدالت اجتمائی است باشند در شهر ما عینا عملکرد وبی تفاوتی  وبی اعتنائی مسولین مخالفت اگر نگوییم دهن کجی به این طرح است لازم نیست گفته شود یک ریال در صرفه جویی دراین طرح در جیب ما یا هموطن ما یا در منافع جمعی وملی ما ذخیره میشودپس چرا مسولینی که بایستی مجری طرح باشند و پیشگام در حل مشکلات این طرح باشند سد راه و ان کار دیگر میکنندخدا را شاکریم که این ثروت خدادادی را به ما ارزانی داشته و بی نیاز ازاین منبع انرژی هستیم اگر چه گاز شیرین مصرفی ما از بید بلند میاید چندین وچند سال باگاز ترش شرکتی در سرما وگرما شهروندان ما روزگار میگذراندند.با ان امکانات ان زمان و تکنولوژی ان دوران. با لوله کشی های خود سرانه مردم که به شهر لوله ها معروف شده بودیم حالا برای نشت  یک خط لوله نانو تکنولوژی میخواهد؟ چه تکنولوژی نا نوشته ای برای پولاد مردانی که دل اتم رابا دانش هسته ای  شکافته و جهان وجهانیان را متعجب کرده و بهانه تراشی برای ما میکنند جز نبود همت و اعتنا که این معضل مردم را گرفتارو ناراضی  کرده اید****در شهر ما بایستی دنبال رایگان بودن این نوع انرژی برای مردم وشهروندان از دولت میبودیم به لحاظ اولین چاه نفت به لحاظ مظلومیت و تکه پاره کردن ان .به لحاظ عقب نگه داشتن ان به لحاظ عدم توسعه یافتگی .به لحاظ حقی که مردم این شهربه گردن ایران و ایرانی و دنیا دارد  مگر اینکار چقدر برای دولت ارزش ریالی ومادی دارد فقط ادمی که این نکته را به مسولین گوشزد کندو جا بندازد را نداریم(  حقیرحین  نگارش حواسم هم  به مسولین  شهری است وچنین ادمی سراغ ندارم یعنی اینکاره دیده نمی شودوحواسم به بنماینده شهرمان هم  هست چون معظم اله وقتشان ارزشمند است ازایشان نه من نه شما  تقاضائی دراینگونه مسائل شهری پیش پا افتاده و بچه گانه نداشته باشید  بنده خدا در حال  لابی برای ان کار دیگر است.)حداقل اینکار موجب شکوفایی شهر و تقویت صنعت گردشگری و.......وسرمایه گزاری بیشتر در شهرستان میشد و شهروندان برای این بی سروسامانی ها ثروت خود را در دیگر شهرها سرمایه گذاری نکنندو خیلی فاکتور های دیگر واز همه مهمتر خشنودی دل شهروندان ورضایتمندی انان که از همه چیز مهمتر است.توجه شود اعلام شود سوخت گاز برای خودرو در مسجد سلیمان  نیم بهاست .این برای مردم در بینش و نگرش به دولت مردان و...... وتاثیر ان در افکار عمومی و دوستی و پیوند متقابل مردم ودولت و تاثیرات عمیق مودت واشتی ناراضیان.بقول بروبچه ها مثل بمب صدا میکند وتزی ایست در حد المپیک.(حالا بخیلان وحاسدان و بادمجانیها خواهند گفت اقا بعدا همه شهرهای نفتی چانه موضوع رازده .وخود را محق میدانند ) (عزیزان بزرگوار بمیمنت اولین چاه نفت نه شهرهای  نفتی .مگردر چند شهر درایران اولین چاه نفت کشف شده))

*خبر خوشی به شهروندان بدهم که اخیرا در شهر من وشما چاه گازی مرغوب وبی بو شیرین و خالص کشف شده وباز اگر چه مثل نفت مااز ثمر ان بی بهره ایم اما هموطنان شرکتی ما حقوقهای انچنای که میگیرندو شاید هم سهم دو در هزار شهرمارا هم قحط نکنند البته قرار است عزیزان ما دراین صنعت  با بودار کردن ان. حال یا معطر یا بشکلی که در اثر نشت بتوان انرا شناخت گاز شهری را توسعه دهند که باز خداوند جل جلاله را شاکریم که مارا اگر بندگانش فراموش میکنند او بیاددارد.

***

امروزه در علم پی فیتری و خطوط لوله چنانچه خطوط گازی دارای اشکالی به هر نوعی تشخیص داده شود  با اسکافر که عبارت است از ارسال سوندبرس دار ویا موشک  که با فشار ماکزیمم همان پی اس ای گاز تزریقی یا با موشک دوربین دار یا ساده به داخل لوله ها هرگونه خرابی و نشت را شناسایی   وتمیز میکنند البته گاز ترش را با الکل وگاز شیرین را با سابلن وگازوئیل نامرغوب جدار لوله ها راشستشوو تمیز میکنند. شرکت گاز که به دستور وزیر وقت نفت که کنتور گاز را برای شهروندان ساده اندیش ومهربان ما رایگان کرده بود سرپیچی واعتنائی نکرد چطور عرضه ندارد اب امیخته در لوله های گاز را جدا کند دراین چند سال اگر لوله کشی مجزایی هم میشد این معضل مرتفع میشد این جز نا کارامدی مسولین مرتبط چیز دیگری نیست ( البته حتما لیاقت وزیر هم در همین حدبود که نماینده او در یک شهر کوچک اهمیتی باو ندهد)  الحکم لله حالا که ترمیم خطوط لوله وشناسایی نشتی اب دران معضل چندساله این شهر شده و کسر شان اقایان هم هست که تااز دیگران کمک گرفته شود جایگاها را جابجا کنید این جایگاها که تشکیلات انچنانی حفاری های پمپ بنزین ها را ندارند جایگاهارا درمناطقی تعبیه کنند که نشتی اب ندارند بالاخره باید برای همسو شدن با برنامه های دولت بایستی هزینه داد اگر استحصال و تولید بنزین هزینه دار و مقرون بصرفه نیست پس چرا مردم را مجبور به تقاضا و استفاده از ان میکنید شما طرف کی هستید و در زیر پرچم کی سینه میزنید . مردم خودرو دو گانه سوز دارند که مشکلات سوختی خود را مرتفع کنند 60 لیتر بنزین 400تومانی برای دو روز است پیشنهاد میکنم  با مردم دوست باشید مشکلات مردم را مشکلات خود بدانید سر در گریبان مسولیت نپیچانید و بی اعتنا از کمند مشکلات مردم بگریزید بگذارید از کنار مردم رد میشوید دعا وثنا بشنوید نه ناسزا .

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:28  توسط پرویز دوید خسروی  | 

برقراري كشيك نوروزي پزشك خانواده و بهداشت خانواده در مسجدسليمان

 gy0i5250xxk0q0m5qpu2.jpg

مسجدسليمان : برنامه  كشيك نورزوي پزشك خانواده و كشيك بهداشت خانواده در مسجدسليمان اجرا مي شود .معاون بهداشتي و رئيس مركز بهداشت شهرستان مسجدسليمان با اعلام اين خبر اعلام كرد براي اولين بار كشيك نوروزي بهداشت خانواده در مسجدسليمان به اجرا در خواهد آمد و هدف از اجرا ي اين برنامه نظارت و مراقبت بيشتر و مستمر از مادران باردار مي  باشد . دكتر رنجبر افزود برنامه كشيك نوروزي پزشك خانواده و بهداشت محيط و پيشگيري كماكان در حال اجرا است . دكتر رنجبر بكارگيري كليه عوامل واحد هاي بهداشتي را در برنامه هاي قالب كشيك ايام نوروز براي نظارت بيشتر و تامين سلامتي مردم خاطر نشان كرد . مرتضي اكبري مسئول گروه گسترش و توسعه شبكه مركز بهداشت شهرستان مسجدسليمان نيز با تائيد اين خبر گفتند : در راستاي تلاش پيگير مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون بهداشت و درمان و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، در قانون بودجه سال 1384 ، سازمان بيمه خدمات درماني موظف گرديد تا با صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي تمام ساكنين مناطق روستايي و شهرهاي زير 50000 نفر امكان بهره مندي از خدمات سلامت را درقالب برنامه پزشك خانواده و از طريق نظام ارجاع فراهم آورد . بدين ترتيب فرصتي مناسب پديد آمد تا شرايط مساوي به منظور دسترسي راحت و مناسب به خدمات سلامت براي مناطق مختلف شهري و روستايي فراهم شود. براي ايجاد اطمينان از دستيابي به نتايج مطلوب حاصل اجراي برنامه بيمه روستايي، به تدوين برنامه اجرايي و عملياتي مشخص، وجود ساختار مناسب براي فراهمي دسترسي فراگير، مديريت كارآمد و مبتني بر نتيجه، نيروي انساني آموزش ديده، منابع كافي، نظام گردش مالي بهنگام و نظام كنترلي تعريف شده نياز هست و درصورت پرداختن به جزئيات هر يك از موارد پيشگفت در قالب برنامه هاي عملياتي مي توان از موفقيت برنامه  اطمينان يافت. اكبري افزود  با عنايات و توجه خاص رياست محترم مركز بهداشت استان خوزستان جناب آقاي دكتر سيديان با ابلاغ اين برنامه به مراكز بهداشتي درماني استان كه مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه روستايي در قالب نظام ارجاع را  اجراي  برنامه پزشك خانواده مي داننددر  اين برنامه، پزشك عمومي و تيم وي مسووليت كامل سلامت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسووليت پيگيري سرنوشت وي را نيز بعهده دارد. لذا، يكي از مهمترين وظايف پزشك خانواده ارائه خدمات و مراقبتهاي اوليه بهداشتي است كه بدون ارائه اين خدمات، استفاده از اصطلاح پزشك خانواده براي ارائه صرف خدمات درماني كاري نابجاست. همچنين، كليه خدمات سلامت در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش در شهر و روستا  در تعطيلات نوروز به صورت فعال در مراكز هدف انجام خواهد شد. مرتضي اكبري فعالیت های انجام شده در زمینه تیم های سلامت  در شهرستان مسجدسليمان چنين برشمردند                                

- تكميل كليه تيم هاي سلامت در شهرستان مسجدسليمان

 آموزش پزشکان خانواده در شروع اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی

- ثبت نام پزشکان خانواده در سایت آموزش مداوم جهت استفاده در آموزش های مجازی

-تهیه چک لیست های وبروز نمودن چک لیست های پایش تیم های سلامت

-کنترل فعالیت های دهگردشی تیم های سلامت

-پایش مستمر تیم های سلامت

- رسیدگی به شکایات اعضای تیم سلامت

- رسیدگی به شکایات مردمی از نحوه ارائه خدمات تیم های سلامت

اهداف برنامه بيمه روستايي مبتني بر پزشك خانواده و نظام ارجاع :

ايجاد نظام ارجاع در كشور

      افزايش دسترسي مردم به خدمات سلامت

      كاهش هزينه­هاي غير ضروري در بازار سلامت

      افزايش پوشش خدمات سلامت

      افزايش سطح سلامتي

      توزيع عادلانه سطح سلامت در جامعه و ...

 كبري اجراي برنامه كشيك نوروز ي پزشك خانواده و بهداشت خانواده را از 29 اسفند تا 15 فروردين و برنامه كشيك بهداشت محيط را يك ماه اعلام كردند .

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:26  توسط پرویز دوید خسروی  | 

برگزاری نمایشگاه بهداشت محیط  درمسجدسلیمان

مسجدسلیمان : بمناسبت  11 اسفند روز ملی بهداشت محیط  نمایشگاهی باعنوان حافظان خاک ؛ حامیان آب ، نگهبانان هوا توسط بهداشت محیط مرکـــــــزبهداشت شهرستان مسجدسلیمان برگزارگردید . دکترلاله رنجبر معاون بهداشتی شبکــــه ورئیس مرکزبهداشت شهرستان مسجدسلیمان فرمودند بـــــــــــاکوشش کارشناسان بهداشت محیط شمه ای ازفعالیتهای گسترده ونتیجه بخش واحـــــد بهداشت محیطشهرستان درقالب پوستر، تراکت ، فیلم وعکس ونمونه شاهد با محوریت بهداشت آب ، بهداشت هوا ، بهداشت اماکن عمومی ، بهداشت مراکزبهداشتــــی ، بهداشت مراکزآموزشی وتربیتی ، بهداشت مراکزتهیه ، توزیع وفروش مواد غذائـــــــــی ، بهداشت محیط روستا ، بهداشت پرتوها ، دفع مواد زائد جامد ، بازدید مطبهــــــا ،مبارزه باحشرات وناقلین بیماریها ، کاربرد سموم و مواد گندزدا ، بهداشت محیط درشرایط اضطراری وبلایا که معرف نوع فعالیتهای عوامل بهداشت محیط است در این نمایشگاه درمعرض دید عموم قرارگرفت . سرکارخانم دکتررنجبرافزود :فعالیتهـای کاردانها وکارشناسان بهداشت محیط درقالب برنامه کشیک نوروزی در طرح تشدید افزایش یافته وبصورت شبانه روزاین فعالیتها گسترده ترانجام می گیرد . دکتررنجبربرنامه طرح تشدید فعالیتهای بهداشت محیط رااز1 اسفند سالجاری تا 15 فروردین سال 90 اعلام کرد . خانم بهنام زاده مسئول واحدبهداشت محیط تلاش شبانه روزی کارشناسان بهداشت  محیـــط رابرای سالمسازی محیط وسلامت جامعه مساعدت وهمکاری مردم وتقابل  دوسویه آنها دانستند ودراین زمینه شرط اصلی ارتقاء سلامت جامعه را استقبال وپذیرش مردم ازاقدامات ودستورالعملهای بهداشتی مطرح کردند .

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:23  توسط پرویز دوید خسروی  | 

از اورژانس هوایی تا تاکسی سرویس کذایی

جای هیچ شک و تردیدی نیست که در دولت خدمتگذار همه سعی و تلاش خود را در جهت بهبود رفاه نسبی سلامت و معیشت مردم بکار بسته تا حتی المقدور با وجود امکانات محدود و ناملایمات موجود بتواند سطح سلامت و خدمات خود را افزایش دهد درسنوات گذشته شهرستان مسجدسلیمان از نظر اصول بهداشت و اجرای پروژه (          )خدمات بهداشتی اولیه که شامل استقرار و راه اندازی خانه های بهداشت روستایی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی بوده همچنین از بعد کارایی و امتیازبندی ارائه خدمات و سطح دانش و آگاهیهای بهداشتی مقامهای شاخص و قابل ملاحظه ای داشته همچنین بیمارستان  عهدعتیق 22بهمن را با چنگ و ناخن بازسازی و برای درمان شهروندان عزیزمان سرپا نگه داشته و همه و همه با جدیت و تلاش مضاعف به آنچه اگر بیشتر از اینها استحقاق مردم عزیزمان بوده خدمات رسانی کردند بی شک اذعان خواهید داشت که مسائل بهداشت ودرمان و سلامت جامعه مغایر با اهداف و برنامه های سیاسی و زد و بندهای باندهای تشکیلاتی متداول در مملکت میبایستی جریان داشته باشد.در همان روزگاران گذشته دخالت سیاسی کاران  دراین بخش نیز اثرات منفی و تخریبی داشت و هر از چندگاه پیکان و ترکشهای بعضی افراد متمایل به سمین  ویسار بر پیکر متولیان سلامت جامعه برخورد میکرد.هر گروه و دسته ای برای اهداف سیاسی خود دنبال فرد وجناح خاصی برای صدارت بر امور بهداشتی سینه میزدند مدیران مخلصی در مسئولیت های  مختلف بهداشت ودرمان شهرستان صادقانه وبدوراز هو وجنجالهای سیاسی و به عشق مردم و امام مردم و بدون سردردی از خشنودی و ناخرسندی فلان آدمک سیاسی فعالیتهایی چشمگیری  را برای شهروندان سازماندهی برنامه ریزی واجرا می کردند بعنوان مثال دکتر مهران ورناصری بمدت بیش از 5 سال مدیریت بهداشت درمان سرآمد مدیران لایق نظام مقدس جمهوری اسلامی در این بخش در شهرستان بوده که منشا خدمات  ماندگار و زیربنایی بود که امروزه بدلیل خط و خط بازیهای سیاسی حضرات و بی توجهی مسئولین وقت بهداشت و درمان به فراموشی سپرده شددر زمان مدیریت غیر سیاسی و خط وخط بازی دکتر ورناصری با هوانیروز قهرمان افتخارافرین شهرمان اورژانس هوایی دایر شده بود که بوسیله ی یک فروند هلی کوپتر(چرخ بال) در مدت ۸ تا 15 دقیقه بیمار حادثه دیده به مرکز استان با هماهنگیهایی که بعمل آمده بود رایگان اعزام میشد اصولا شهرستان نیاز به آمبولانس کمتری داشت زیرا دکترها بیماران را به بهانه عدم وجود تجهیزات کافی به مرکز استان سرندوانیده و اعزام نمیکردند.شهرستان مسجدسلیمان مرکز اورژانس هوایی استان بوده و تمام استان را ساپرت می کرد در حالیکه اکنون بیماران شهرستان با آمبولانس نعش کش تاکسی سرویس(کذائی) با پرداخت 55 هزار تومان به مرکز استان اعزام میشوند.این است نقش تفاوت  مدیر غیر سیاسی و مدیر خطی. آن بود اوضاع قدیم بهداشت درمان شهرستان و این است اوضاع بهداشت درمان فعلی تعطیلی خانه های بهداشت روستایی و مراکز روستایی هم که به بهانه نبود وسیله نقلیه مدتی است تعطیل و نیروهای شاغل درانها در تلفنخانه و در مراکز شهری مشغول بکار شده اند این است ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان مسجدسلیمان .

(اورژانس هوایی کجا آمبولانس نعش کش تاکسی سرویس کجا) 

باقی بقای تو

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:19  توسط پرویز دوید خسروی  | 

منطه گردشگری راهیان  نور در اولویت بهداشتی قرار میگیرد

 

j75wte9dxl41wepesff.jpg

مسجدسلیمان :منطقه گردشگری شلمچه در استان خوزستان که همه ساله پذیراگردشگران راهیان نور و جویندگان طریق دوست و زنده نگه داران یادمان وجایگاه شهداست در اولویت بهداشتی و دستور کار مرکز بهداشت استان خوزستان قرار میگیرد . معاون بهداشتی  دانشگاه علوم پزشگی جندی شاهپور اهوازو رییس مرکز بهداشت استان خوزستان در پایش ارزیابی فعالیتها وعملکرد مرکز بهداشت مسجدسلیمان  در گفتگوئی با تایید این خبر گفت .خوزستان  ازاب و هوای مطبوع ومناسبی بر خوردار است وبهار زود رس در خوزستان  موجب استقبال وترغیب  واستفاده هم وطنان از بهار خوزستان میشود دکتر سید سعید سیدیان افزود جاذبه های  بسیار زیاد و پیشینه کهن استان وجود اثار گوناگون باستانی طبیعت زیبای استان و خاک دامن گیر این استان ومدفن لاله های گلگون وطن خصوصا اشتیاق و علاقه هم وطنان شهیدپرور مان به بازدید از مناطق عملیاتی در قالب کاروان  های راهیان نور  با هماهنگیهای بعمل امده مصوب گردید توجه خاص  به این مناطق خصوصاافزایش فعالیتها وخدمات بهداشتی درمنطقه مورد بازدید راهیان نور فزونی   یابد تا هموطنان عزیز مان با ارائه خدمات بهدلشتی بهتر و خاطر ویادی خوش از این مناطق دیدن کنند سیدیان اجرای برنامه های کشیک پزشکان همچنین کشیک نوروزی طرح تشدید بازرسی بهداشت محیط که همه ساله در ایام نوروز اجرا میشود را دیگر فعالیتهای مرکز بهداشت استان  ذکر کرد و افزود برای اولین بار برنامه کشیک بهداشت خانواده برای مراقبت بیشتر و مستمر مادران باردار در سطح استان  در این ایام اجرامیشود.

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت 12:15  توسط پرویز دوید خسروی  | 

داستان من و همشهری

خزان که مال ما شد بهار مال شما با ارزو بگویم سلام حال شما

 استان زرخیز خوزستان تنها استانی است که بخش عظیمی از منابع اقتصادی در کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و تامین کننده ی درصد بالایی از اندوخته های مالی کشور می باشد.در دامان این استان شهرستانی اسرارآمیز با عجایب و شگفتیهای بسیار که دیده ها و شنیده هایش دست بردهان و گزش انگشت مستمعین و ناباوری مخاطبین است.گنج خانه ای که بجای غارت ثروت آن از درب با کلنگ طمع و تیشه ی غضب و از پنجره ی جهل و نادانی و نابخردی خوردند و بردند و هرآنچه اراده کردند سوءاستفاده کردند و بر ویرانه هایش اشک تمساح ریختند.اینکه استان خوزستان زرخیز شد از بنای اکتشاف نفت در مسجدسلیمان بود. اینکه جهان با نوعی انرژی و تکنولوژی جدید آشنا و متحول شد از مسجدسلیمان بود. دنیای گرسنه و متفکرین سودجو و سلطه طلب که ذخیره ی پر منفعتی که خود نمیدانستیم چیست را کشف و شناخته بودند کمربندها را محکم بسته و بسوی کشورما ومنطقه و شهرستان ما سرازیر شدند.آمدند و آمدند و آمدند.بردند و بردند و خوردند. برای همشهریهای ما اطاقهای کارگری ساختند.از عشایر نیروهای کارگری بی مزد و مواجب را به استخدام درآوردند.در گرمای طاقت فرسا و زمستانهای سرد با کمترین امکانات کارگری بیشترین و بیشترین تولید را از ذخایر نفت بعمل آوردند. استحصال نفت در مسجدسلیمان توسط جی کاک و دارودسته ی انگلیسی او با امتیاز آقا مظفرخان قاجار به ولیام ناکس دارسی که هیچ گاه هم به مسجدسلیمان نیامد موجب طمع دیگر کشورها و فشار به انگلیس شد.آنها نیز سعی در نفوذ در کشور و بهره مندی از این ثروت سرشار مفتی و گنج اوپن ایران داشتند.چراکه نه؟دامنه این زیاده خواهی و سوءاستفاده منجر به نفوذ و اشغال ایران از جنوب شمال و شرق و غرب شد. ای کاش نفتی نداشتیم و ای کاش نفتی در مسجدسلیمان نداشتیم اگرچه این ثروت نعمت الهی بود ولی چون علم روز آن زمان را نداشتیم و چون قدر بهره مندی از آن را ندانسته و اطلاعی از علم شیمی و بهره برداری از این ثروت بادآورده خدا را نداشتیم از طرفی دولتهای بی کفایت شاه سلطان حسینی و بی عرضه ای که در مجامع جهانی دیده نمی شدند و حتی حضوری نداشتند و اعتنایی به آنها نمیشد موجب بیچارگی مردم و نفوذ و اشغال کشور شد.سلطه نفت موحب  پس رفت و اضمحلال کشور شد که شرح و تفسیر جداگانه ای میطلبد. و اما شهر من و استان شهر من گفتیم که اکتشاف نفت در شهر من موجب بروز سلطه از ما بهترون و سیاست مداران و یکه تازان عرصه صنعت شد.از ما بهترون خارجی بر ما سلطه یافتند و از مال خودمان برای نان بخور و نمیر وسدجو با بردگی و بیکاری انفاق می کردند.جاده های بسیار کشیدیم چاهها حفر کردیم و لوله های طویلی را به بندر آبادان و... برای انتقال ثروت خودمان و تقدیم به خارجی ها بر زمین سرخ پیچاندیم تا حضرات راحت تر ثروتمان را غارت کنند.واقعیتی است که خود در فقر و تنگدستی گنجمان را دو دستی تقدیم می کردیم شاید باور نکینید عشایر بختیاری تنها مردمی بودند که کشف کردند نفت قابل اشتعال است و برای مصارف گرمایی از آن بهره میگرفتندو برای جلوگیری از نفوذ اب  در پشت بامها وجاده ها استفاده میکردند. گاز منابع نفت متصاعداز زمین را در قدیم آتشکده سرمسجد که در آن زمان نیز گروه سلطه گر دیگری حال یا عناوین مذهبی زرتشتیان ویا... مردم را به تمکین وامیداشتند استفاده می شد و همیشه آتشکده آنها منور و نورانی و جزء عجایب آن روزگاران بود و خدا میداند چه به روز آن ساده دلان آتش پرست آوردند. نفت آنقدر در این منطقه به وفور یافت میشد که در بعضی جاهای شهر من بر روی زمین جاری میشد و مردم برای جلوگیری از سایش جاده ها برای جاده سازی و زمینهای ورزشی از آن استفاده می کردند.بعد ها خارجی های مهربان با تانکر برای مردم حاشیه نشین نفت خیرات می کردند و ما هم آنها را دعا میکردیم و فحش و ناسزا به دولت میدادیم .چراکه دولت مرکزی اصلا حضوری در منطقه نداشت ولی خارجی هااز مال خودمان به ما محبت میکردند.رفته رفته نفت موجب شکوفایی شهر شد هرآنچه در جهان و اروپا بود به این شهر وارد شد.از بازیهای ورزشی و امکانات ناب در زمینه های پزشکی و اجتماعی و ماشین آلات و امثال اینها البته اینها برای رفاه حضرات بود نه ما زاغه نشینان .مسجدسلیمان مهد تکنولوژی روز آن دوران شد.شدیم شهر اولین ها بطوریکه زمانی که پادشاه ایران در تهران سوار(قدوو) کره الاغ بودوبا گاری جابجا میشد در مسجدسلیمان تاکسیرانی فعال بود.در اینجا مراد داشته ها و نداشته های شهرستان از قدیم و جدید نیست.مقصود نحوه ی رفتار و برخورد غیر منصفانه با مردم و جوانان نیک این دیاراست در قدیم چون حکومت ستم شاهی و سلطه نفت بر شهرستان حاکم بود برای خدشه دار شدن منافع آقایان از افراد از ما بهترون در مسندهای شهری استفاده میشد و اگر به گذشته ی شهرستان  بنگریم بودند افرادی که   شکوه عظمت و اقتدارو نام نیکشان جاودانه و هنوز هم برتارک جامعه ی شهری و روستایی میدرخشدو  شمع و نقل هر محفلی است ولی بایکوت ان دوران بودند.امروزه هم یقه ی جوانان و مدیران لایق این شهرستان دست آویز جناح ها و باندهای بظاهر مسلمانی  است که در سطح جامعه ادارات را بشکل مافیایی اداره میکنند و تنها در جهت حفظ منافع و تشکیلات حزبی و گروهی و منفعت طلبی گام برمیدارند.مرکز استان را پالرموو شبکه ی مافیایی قدرت خود را بر جامعه ی روستایی صفت ما حاکم کرده اند.در قدیم میگفتند حکومت دست ماست و هرچه میخواهیم میکنیم ولی الان چرا؟ امروز چرا از وجود جوانان پاک نهاد و نیروهای مخلص و وفادار به انقلاب و ولایتی شهرستان استفاده نمیشود یادمان باشد ابتدا برای احراز مساند شهری انگ های غیرمذهبی بودن به همشهری من میزدند.  بعدها نقاب از چهره پلید مافیایی آنها برداشته شد بعد ازآن ضرورت ها و مصلحت ها را ملاک قلمداد کردند.زمانی جنگهای پارتیزانی درون ادارات را سازماندهی کردند و درحال حاضر هم مافیای قدرت در پالرموی اهواز  در هر اداره ای  بدون درنظر گرفتن خواست و نظر مردم و  مسولان ذیصلاح این شهر افراد غیر مسئول و صرفا با رابطه ای را در مسندهای شهری بر مردم تحمیل میکنند و آن میشود که هرچه به ساختار شهر گل و لاله می کارند باز چهره ی مایوس و پژمرده و غمزده ی مردم را ماتم زده بیان میکند مسئولان پروازی و غیربومی که تفننی به شهر آمد و شد میکنند و هراز چندگاه خود را نشان میدهند ضایعه یاس و ناامیدی و بگونه ای ناهنجاریهای اجتماعی را اشائه و مسبب میشوند کسی نیست سوال کند آقایان  ضرورت افرادی راکه برای صدارت بر اداره ای به این شهر گسیل می نمایید چیست؟ دیده شده در جایی و مکانی به امور تخصصی نیاز هست ولی آن متخصص در آن مکان وجود ندارد و لاجرم فرد و یا افرادی را برای انجام آن امور مهم باکب کبه و و دب دبه و بصورت مشروط اعزام  مینمایند و اصولی هم هست ولی اینکه با وجود تخصص های بسیار و افراد مطلع و کارآمد در یک منطقه افرادی را که کمترین کارایی و کارآمدی را داشته حتی از ادارات غیر مرتبط بر مسئولیت های اجرایی که مقدرات مردم و شهرستان متکی و مبتنی بر دلسوزی و حسن علاقه و تقید و تعهد آنهاست  گما رده میشوند جای بحث و تامل دارد.حضرات شنیده اند هر حزب و گروه و دسته ای که روی کار بیاید باید باند و دسته و هواداران خود را بر کرسی مسئولیت بنشانندولی غافل از خواست و نظر مردم و غافل از در نظر گرفتن امتیازات و ونیازمندیهای شهری  ومطالبات مردمند انکه طالب سرپرستی و ادعاوسودای صدارت دارد بایستی تاییدیه هم از مقامات امنیتی وانتظامی و هم التزام عملی به ولایت و نماینده و ولی آن در شهرستان داشته باشد متاسفانه حضرات در این خصوص آنچه را که ندیده و اهمیت نمیدهند بی اعتنا به مقام عضمای نماینده ولی فقیه در شهرستان است  بخوبی میدانیم مردم نگاهی روحانی و معنوی و استمدادی به ولی فقیه و نماینده ایشان دارند اصولا فلسفه گرد همائی  نماز جمعه  صرفا نماز خوندن نیست بلکه  برای اطلاع رسانی وتجمع مومنین و اظلاع از حال و روز همدیگر وارشاد وراهنمائی و اگاهی بخشی  خطیب نمازجمعه بوده وطرح مسایل ومشکلات وگرفتاریهای مسلمین است حال متاسفانه با  موضوع ولایت در ادامه از تهران ببعدکم رنگ وسمبولیک برخورد میشود شاید  بامنافع و مذاق  بعضی منافات و ....داشته باشد .چگونه میشود بدون هماهنگی و تایید ولی فقیه  ونماینده ایشان مسولی بر مقدرات این مردم مسلمان و ولایت مدار گماشته شود.اشتباه فاحشی است چطور میشود نماینده ولی فقیه در شهرستان در گردهمایی معنوی روز جمعه درتجمع مومنین از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جهان دینی برای آنها سخن میگوید در حالی که ایشان بر ادارات و ارگانها اشراف نداشته باشد  نباید نماینده ولی فقیه از عملکرد مسولین نهاد ها و حسن انجام امور مومنین مطمئن باشد.اینکه جایگاه نمایندگان ولایت در شهرستانها را حضرات کم رنگ کرده و نادیده گرفته اند به مطامع و اهداف حضرات مافیایی برمیگردد یادمان هست در سنوات گذشته برای احراز مسندهای شهری و میز و مقام  بیانیه ارتداد ما را دادند که آقا اصلا مردم این شهر کافرند و همه ی جوانان آن مشرک و مرتدند توجه فرمایید برای میز و مقام حتی انقدر جو سازی کردند که در همه ی استان و درکشورپیچید که مسجدسلیمان نگویید بگویید مسکوسلیمان و اراجیفی از این قبیل بی شک تاثیرسو ئ ونامطلوبی بر اذعان عمومی داشته و دست آویز و بهانه ی خوبی برای پدرخوانده های پالمرو محسوب میشد. توجه فرمایند دین و آیین و اعتبار مذهبی دیرینه مردم یک شهر را به بازی گرفته و بر اعتقادات مذهبی مردم ولایت مدار و مخلص و خداترس این آب و خاک که اسلام و خداپرستی و تقید و دینداری انان ازدیربازدر قالب اسلام سنتی هنوز که هنوز است با اسلام فقاهتی پیوند خورده و نشت ونمو آن در منطقه خوزستان و کشور متجلی است.خط بطلان کشیده بودند من و همشهریهام  شاهدیم که اگر حضور مقتدرانه و آگاهی بخش روحانی مبارز متفکر و اندیشمندی چون جناب حاج آقا احمدرضا حاجتی در صحنه سیاسی اجتماعی شهرستان بعنوان امام جمعه نمی بود معلوم نبود که سرنوشت و ناهنجاریهای اداری و اجتماعی شهر ما به کجا میانجامیدآقایان پالرموئی یادشان رفته در جنگ 8 ساله تحمیلی جوانان و شیر مردان و شیر زنان این شهرستان دوشادوش هموطنان دلیر و جان بر کفمان با دشمنان ایران اسلامی در نبرد بودند.آقایان فراموش کرده اند دلاور و مالک اشتر زمان سردار حاج محسن رضایی فرمانده ارشد جنگ 8 ساله فرزند همین شهرستان است اگر که چندان هم این یار باوفای امام روبعضی ها تحویل نمیگیرندواز ترس همانها کمتر هم به زاد گاهش عنایت وتوحه داشت. درهمه دنیا بودند کسانی که در پیشانی جنگ با دشمن ومتجاوزین به اب وخاک شان بعد ها یا به مقامهای رهبری کشورشان یابالاترین مقام اجرائی رسیدند ولی همشری من وما؟.حقیربه رسم رسومات صدر اسلام تا کنون در نامه ای از بنیاد حفظ ونشر اثار دفاع مقدس واز طریق برادر عزیزومتفکر وشجاع جناب دکتر لاریجانی درمجلس  برای الگو سازی ونیز کوری چشم دشمنان و بعضی تنگ نظران خواستارانتصاب لقب سردار فاتح را به همشهری دلاورمان خواستار شدم. بهرحال چرا اقایان  از خیل دلاورمردان گردان خط شکن و دشمن ستیز حضرت سلمان مسجد سلیمان از حماسه ها از جانفشانیهااز شهدای والا مقام وملکوتی از قرمزی خون پاک بر خاک وطن ریخته شان بی اطلاعند. آقایان یادشان رفته بچه های این شهر در دفاع از میهن و اسلام در میادین نبرد با دشمن بعثی چه جانفشانیها کردند. حماسه های دلیرانه فرزندان این شهر زبانزد و شنیدنی است. این همه شهید و جانباز به خون خفته که نگین درخشان افتخار و دلدادگی و عشق و وطن پرستی و اسلام خواهی در این شهرستان جلوه گر است نادیده گرفته شده است.بعد آقایان خادمین بومی را لایق تصدی مسئولیت های اجرایی در شهرستان نمی دانند. در راس شورای اداری شهرستان از دورترین نقاط کشور افرادی را به صدارت می رسانند که رابطه ای با وزرات کشور نداشته و تنها رابطه ی نامرئی با بعضی افراد متنفذ و صاحب منصب را داشته.  بناچار هم مجبورند فاصله کار تاخانه را روزانه بپیمایند همه حادثه تلخ ودل خراش سال پیش  را بیاد داریم مقصر ویا مقصرین  ومسببین (ان ابلاغ موقتی مسول ولزوم ترددان عزیز فقید بدلیل بیماری لاعلاج فرزند ش هم هیچکاه مسولیت ان را بعهده نگرفتند یک روز از فارس یک روز از شمال یک روز از یمین و یک روز از یسار. آقا روزی یک سر کارگر نی برکشت وصنعت شوشتر یا هفت تپه  رابجای یک فوق لیسانس خارج رفته  بخشدار مسجدسلیمان کردند روزی دیگر یک فرهنگی از یکی از شهرهای به مراتب کمتر توسعه یافته تر از مسجدسلیمان را. خدائیش هیچ کدام هم در انجام امور چیزی کم نگذاشتند ولی کاربرجسته و شاق و کمر شکنی نکردند که از عهده دیگری برنیاید.جان خودم یک روز مسئول تنظیمات شهرداری اهواز را برای شهردار مسجد سلیمان کاندید وبا اقای ؟دراهواز معامله و شهردار کردند(.جالب اینکه در این بین  هیچ کدام از طرفین معامله  هم همشری من وما نبودند )(کنجکاوها جریان و نامها را خصوصی بپرسن ) سوپرایزتراز همه روزی در یکی از ادارات و بخشهای مهم خدمات که محور توسعه پایدار هم از ان یاد میشودو به جان و سلامتی مردم وابسته است فردی رااز سه شهرستان دورتر انتصاب کردند که در مدت 2 سال مسئولیت در این ارگان هفته ای فقط و فقط دو روز در هفته مراجعه می کرد حال این بخش خدمات که از نظر مالی ورشکسته و مقروض هم بوده و میطلبید فردی کارآمد و مسئول تمام وقت  و مقید بتصدی آن منصوب شده و تمام وقت در حل مشکلات آن بکوشد.آقایان کالی کالی نکرده بعد از وی مجددا همشهری همین فرد را نیز با حفظ سمت باز هم هفته ای1 الی 2 روز به سمت این اداره خدماتی منصوب  و باز همان آش و همان کاسه.که برای امضائ یک سند مالی بایستی دو شهرستان راباوضعیت کنونی که همه برای ژست تلویزیونی از صرفه جوئی و.....الکی حرف میزنند بایستی پیموده شود. بی شک ارگان های امنیتی و سیاسی از عملکرد و رها شدن شیرازه این اداره ی خدماتی و چگونگی وضعیت اسفبار آن اطلاع کامل دارند. حال چرا و چه ضرورتی بوجود آمده و چه اطلاعات مکفی و چه گره کور ویوسف گمشده ای بدست این آقایان میبایستی پیداو باز میشده و بدست دیگر افراد واجد شرایط بومی بازگشایی نمی شد را باید از آقایان پرسید در شهرستان قطع رجال شده و مسئولین شهر میبایستی از انبان کذایی بیرون آورده شوند.(البته حق با اقایان است اخه  همه کارکنان این شهرستان مسله دارند ومصلحت نیست از انها برای این کارهاومسولیتهای شهری استفاده شود یاوه چرا؟  اقاجان امنیت ملی به خطر میافتد و برای سیر داغ بیشتر قضیه خواهند گفت اقا اسلام بخطر میافتدیاروهم  میگه توبمیری راست میگه . .حال این مردم ازاری ها واین بایکوت ها و ترد نیروها انهم بچه های انقلابی ولایتی وگره خورده به انقلاب چه پیامد خطرناکی را بهمراه میاورد را بایستی در کلام خاتم نبیین حضرت رسول اکرم ص جستجو کرد که میفرماید وای بحال روزی که مسلمانی کافر شود)(خدایش حقیرراببخشد وبیامرزد اگر کلام رسول  خدا را کم وکاست گفته ام.اقا شاهد دارم در حضور مسول دفترمسئول محترم اداره ی آب شهرستان که هرز و پرت آب را وظیفه ی خود ندانسته و الگوی مصرف را برای مصرف کنندگان میداند. آنچه  بعنوان هدرروی اب است بقول ایشان به مشترکین اگر عنوان کنند ارتباط ندارد. قبض های اب سه روز در میان ما را هم با قبوض اب شبانه روزی شهرستان مجاور شوشتر مقایسه کنید. این نمونه ای از مدیران کارآمد و دلسوز در قسمت های خدمات شهری است.چطور بایستی بر سینه و سر زد که اینها جز به تمسخر گرفتن مردم وارزشهای  انقلابی ویاس ودلسردی  مردم منظور دیگری ندارند.این حضرات معتقدند این شهر حاکمیت ندارد کسی هم جرات بازگویی مسائل را ندارد و میشود در آن تاخت و تازومانور کرد. در پالرموافرادی را یا برای از  سر خود برداشتن یا برای چشمداشت و یا برای احسان و بذل و بخشش و یا برای قدرت نمایی و هدف گذاری به این شهر میفرستند.و به مقدسات وارزشهای بدست اورده  من وهمشهری من پوز خند میزنند کم نداریم بچه های خدوم و چهره های ولایتی و فرزندان صدیق و پاک نهادی که به نظرنمیرسدبتوان با حقه های کثیف قدیمی انگهای ضد انقلابی و اخلاقی را به آنان منتصب کرد اگرچه جدیدا حربه ی برچسب های اخلاقی رونق تازه ای پیدا کرده ولی بزرگان و مسئولین ارشد شهرستان میبایستی هشیار باشند که هستند.البته داریم  وداشتیم, هم همشهریهائی که برای مطرح شذن بیراهه وگم راهی وتمسک به نااهلان را تجربه ولی باز دلشان وعشقشان به ولایت وبه شهر ومردم با عشق mis بوده وهست یادمان بیاید دلاورمردان گردان سلمان را و جان بر کفان بسیج و سپاه مسجدسلیمان. خانواده های معزز شهدا. جانباران  ازادگان سرفراز  این همشهریهای من وما که موجب اسودگی امروز ماهستند انهائیکه عرق شرمندگی جانفشانیهایشان برپیشانی ما تا ابدنشسته .انانی که یادمان رفت یاد وخاطر وخاطراتشان. بچه های خوب و مکتبی دفتر امام جمعه اعضای محترم و دلسوز  شورای شهر که صادقانه و مخلصانه شهر را به دسته گلی تبدیل کرده اند.شهردار لایق و خیل بچه های خادمی که شرمنده ی ذکر نامشان به دلیل تعددو فراموشی هستم و آنقدر زیادند که مثنوی صد من کاغذ می خواهد ولی ذکر بعضی چون: باقرفر در ارشاد- هوشنگ فرجی -مهمدی کرطلایی- زمانپور- آذر پیکان قهرمان شهر در هنرهای رزمی درمسابقات جهانی اسپانیا بعنوان مربی اول میشود- هاشم پور- کرم زاده در شورای شهر –در فرمانداری موحد نفدی  که گلایه ها ی صادقانه  و دغدغه همیشگی او عدم اتکا به بجه های بومی مخلص است حسن محمدی- قنبری احمدی واحمدپور-اکبری و فردی شهنی- استاد ورناصری- دکتر ورناصری- دکتر کاویان- علیرضا رضائی- عبدالرضا صالحی—بویری لرزانی در بازرگانی- نصیریان در دانشگاه ازاد استاد بابک داوودی - استاد غولی گله. داوودی ها باورصاد و خیل بسیار عزیزان لایق در اموزش وپرورش-دکتر دشتی دکتر قادری  دکتز القاسی دکترقربانی دکتر دهقان که سالهاست خدمت گذار این مردم است دکتر عزیز دوست-دکتر نورزاده دکترصادقی دکترابراهیمی  دکتراحمدی  دکتر جلیلی-و اصحاب رسانه سعید مرادی- فرید مرادی ودانوش صالحی و بهروز صالحی- ایمان سعیدی-اشکش  معنوی وپرویز  بابادی ورستمی و نصیر شوراب و جلیلی وجلیلی نیا- امید در شهرداری- محمد رضا مکوندی ریاست محترم محجوب ومخلص بهزیستی- که در بخش فرهنگی و معضلات مردم جور کش دیگران ومتولیان این امور بودند یادمان باشد بهروز صالحی با ویزه نامه های کوبنده انتقادی خود مسولین  ناکارامد را چگونه می لرزاند وبه اتش میکشاند- استاد ارزانی اسیوند- حمیدرضایی- جوکار دهقان- افشین نصیری- پوریان .عزیزی- عزیز پور- بهادریها-  داریوش رحیم دشتی- احسان بندری- اشرفی ها- وعزیزان حوزه علمیه و خیلی خیلی از بچه های خادم و ولایت مداری که بنده ی حقیر هنگام نگارش حضور ذهن برای ذکر نامشان شریفشان نداشته و اگر هم میداشتم بناچارمیبایستی تا صفحات زیادی نام نوشته شود.اینهاو همشهریهای من هر کدام به نوعی عاشق و دوستدار ولایت و مردم و چهره های محبوب و سیاسی اجتماعی شهرستان هستند و در جای خود آنچه از دستشان امده وبیاید برای آبادانی شهرشان و وحدت نیروها همت می ورزند  ولی سرآمد و سر سلسله این جوانان  و راد مردان  که هنگام حضور در صحنه ی سیاسی اجتماعی  شهرستان چهره و نگرش  و بافت شهری را متحول کرده و افتخارمردم ولایت مدار شدند دو روحانی مبارز دو فرزند رشید و اندیشمندهمشهری من وما به نام حاج احمدرضا حاجتی وحجت السلام محمد صادق  امینی که سنگ بنای تحولات چشمگیری را در این شهر بنا نهادند. از زمان حضورحاجتی این فرزند اندیشمند مسجدسلیمانی کسی دیگر جرات نکرد انگ غیر اسلامی  و غیر مذهبی به جوانان این شهر بزند.تحولات چشمگیری که در سنگر نماز جمعه و مصلی ها و مساجد شهرستان بوجود آورد مسجدسلیمان را زبانزد و جوانان را گرد محور خود در چارچوب اهداف ولایت جمع کرد و آن شد که یاوه گویان ماستها را کیسه کردند اگرچه اشتباه کردیم  درتداوم اهداف سیاسی اجتمایی بالاتری که این فرزند خلف شهرستان داشتند به وی کمک انچنانی نکردیم وبخوبی ایشان را به من وهمشهری نشناساندن تا گستره ی خدمتشان ادامه و تداوم یابد. همین فرزند خلف آنقدر لیاقت و شایستگی داشت تا به سمت امام جمعه موقت استان انتخاب شود. حاجتی آنقدر جلو رفت تا با توجه به خیل و تعداد بسیار کثیر جامعه روحانیت سر از شبکه ی جهانی جام جم درآورد. جانشین وی حضرت حجت السلام والمسلمین حاج محمد صادق آقا امینی همشهری دیگر از فرزندان با کفایت این شهر ادامه فعالیتها و کارهای یار باوفای خود را دنبال کردوآنقدر توفنده و دشمن ستیز در سنگر امامت جمعه مردم رابا خطابه های اندیشمندانه به وجد میاورد که هر مستمع و شنونده ای را دچارانقلاب درونی و صاحب روحیه مضاعف میکند.پایمردی شجاعت علم ورشادت وصوت خوش وگیرای امینی وصف ناشدنیست .این فرزندان مسجدسلیمان آنقدر افشاگری و آگاهی بخشی کردند تا حضرات  کوردل ومغرض خود را جمع و جور کردند با تاسف باید بگویم اگر چه سیستم اداری در قسمت اختیارات و وظایف نمایندگی ولی فقیه دچار اشکال است ولی وجود دو فرزند آگاه و متفکر و روشنفکر چون آقایان حاجتی و امینی عزیز با رشادت و پایمردی افشاگری کرده و امروز مسجدسلیمان با حوزه ی علمیه که نگین درخشان استان خوزستان و سرآمد درامور حوزوی استان است آن اراجیف و یاوه گوییهایی که علیه مردم من و همشهری من زده میشد به مدد کلام گویا و پیگیریهای مجددانه وصلابت   حضور این عزیزان به فراموشی سپرده شده و دیگر کسی جرات طرح چنین اراجیفی را ندارد.شایددیگر مثل حاج احمد رضا حاجتی و حاج آقا امینی نباشند ولی داریم فرزندان صدیقی که بتوانند مثل این دو گوهر درخشان در صحنه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی بدرخشند. آنچه حقیر را به نگارش این مطالب وادار نمود دغدغه ی حضور غیر مسئولانه ی افراد بی کفایتی است که بعضی مسندهای اداری شهرستان را اشغال گروهی کرده که نه با اهداف دولت موازیند و نه در خط ولایتند و نه صداقتی در عملکردشان است و صرفا برای حیف و میل اموال و ترورشخصیت و بایکوت نیروهای با تجربه و مخلص شهری  که آنها را مزاحم سواستفاده های خود میدانندتوسط باند های قدرت به این شهر اعزام میشوند چرا وچرا؟کارمندان دون پایه ورابطه ای بدون تخصص و صرفا برای کارورزی بصورت دوره ای دوساله برامورات شهری حاکم میشوند.حقیرمعتقدم انتخاب مدیران صرفا بایستی با ملاک سواد و آگاهی تجربه و  دانش وتخصص با نظر رئیس شورای اداری شهرستان بدون دخالت متنفذین مرفع بی قید در رفاه وبقولی مرفعین بی درد و با تاییدیه و نظر صریح  ولی فقیه ودفتر امام جمعه شهرستان باشد در غیر اینصورت انتخاب مدیران فرمایشی  و غیر مسئولانه وتاوان ان عدم توسعه یافتگی  شهرستان میباشد.واسلام. خزان که مال ما شد بهار مال شما با ارزو بگویم

خدا ...  حافظ .... شما   

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم مرداد 1389ساعت 19:46  توسط پرویز دوید خسروی  | 

 

جاده مرگ

به یقین همه همشهریها و هم استانیهای عزیز ما از طرق مختلف رسانه ای در جریان حوادث جاده ای استان خصوصاً جاده اهواز مسحدسلیمان قرار دارند و چه بسا خود و یا وابستگان نزدیک و یا منتسبین به آنها نیز قربانی این جاده مرگبار شده اند اگر چه بدلیل سو مدیریت و گرایشهای سیاسی بعضی مسولین به جناحهای سیاسی در استان زر خیز استان که سهم بسیار زیادی در اقتصادکشور و استان هم داشته  ومیبایستی مورد توجهات خاص  دولت قرار میگرفت نتوانست انگونه که استحقاق دارد رشد وتوسعه یابد این استان در هر کجای دنیا قرار میداشت  به یک قطب جهانی تبدیل میشد چه انهاییکه چشم به خود نماییهای سیاسی و تمسک به ریسمان پوسیده احزاب  پوشالی انها دوخته اند و چه انهاییکه حضور بیگانگان را در منطقه در شرق وغرب وشمال وجنوب کشور حس نکرده اند ویا واز قصد استکبارو از این لشکر کشی برای شکست مقاومت کفر ستیزی رهبری وملت شریف و بزرگ ایران خود را بخواب خرگوشی زده اند و به امورات مردم با غضب و نا دانی و بی تفاوتی و نگرش قومی وقبیله ای و سیاسی کاری وامثال اینها برخورد میکنند همه در مسایل واتفاقات و کم کارها بهر دلیل و هر بهانه ای شریک و مسول هستند سالیان دور شرکت نفت  برای استخراج نفت از سومین حفاریش در مسجد سلیمان که منجر به اکتشاف و فوران مهمترین واولین منبع انرزی خاور میانه گردید جاده ای دسترسی با یک محور برای انتقال ماشین الات و ابزار چپاول این ثروت باد اورده با بیل وکلنک احداث کرد وبه مرور زمان و در پی هر حادثه واتفاق نا گواری بنا به سلایق مسولین  حاشیه سازی و ترمیم میشد متاسفانه در گذشته کسی توقعی از مسولین ان دوران سیاه و تیره وظلم وستم وفوکل کراواتیهای نایت کلوپ رو نداشت اغلب حوادث و اتفاقات رانندگی را ناشی ار استفاده از مشروبات الکلی و امثال اینها توجیه میکرندچهل سال بعد کارشناسانی پیدا شدند و اعلام کردند ماشین پیکانی که این همه قربانی گرفت غیر فنی و حتی استاندارد ایران راهم نداشت در کشور ما هم کسی نمیداند بهایی هم میشود با عث کالای غیر استاندارد و بنجل و...... باید مطالبه کرد تازه به چه کسی باید شکایت کرد؟.در دوران استیلای پیکان تحمیل شده  بر مردم   تا سال هشتا وچهارتازه اقایان بیدار شدند و اعلام کردند خودرو پیکان از نظر فنی از الگوهای جهانی واستاندارد بدور بوده  ولی کسی هم پیگیری نکرد پگونه خودروئی غیر فنی سالها بر جامعه حمل ونقل کشور بتازد وتلفاتی را هم سبب شود وکسی جواب گو هم نباشد (شاید هم غیر فنی بودن این گاری زحمتکش  تهمتی بود برای فروش سرمایه گذاری  محصولات جدید شرکت کذائی) بهر حال استان خوزستان با منابع ثروت هنگفت نفتی وشهرستان مسجدسلیمان با افتخار اکتشاف اولین چاه نفت ودر حال حاضرهم با تولید منابع نفت وگازی ان ایا استحقاق احداث جاده ای امن وبی خطر را ندارد؟متاسفانه انهائیکه باید اصراری برای پرخطربودن این مسیر و پیگیر رفع موانع خطروباکارشناسی مسولین اداره راه وترابری را مقید به رفع موانع خطر بکنند مثل پلیس راهور نزاجا کمتر به این مهم توجه میکنندمسولین غیر مسول وزارت راه در استان که تا کنون احساس وظیفه شان برای همه گان مشهود و توجه ودلسوزی انهاکاملا برملاست ولی پلیس راهور نزاجا که برای سوختن یک چراغ عقب خودروئی را پانزده هزار تومان انهم راننده از سوختن ان بی اطلاع است بقول خودشان برای تامین سلامت جانی سرنشینان جریمه می کند ایا تاکنون خود ومسولینشان اقدامی اصراری مکاتبه ای پیگیریهائی درلزوم دوبانده کردن این جاده مرگ داشته اندهمه شاهدند بعداز هر حادثه منجر به مرگی با حضوردر همان محور چند خودروبخت برگشته  که پشت یک کامیون از ترس جا نیفتادن دنده یک مرده کامیون مجبور به سبقت میشوند جریمه بیست هزار تومانی می کنند وتا مدتی وحادثه ای دیگرهم خبری نه از انها هست ونه ؟  البته این حضور هم در ساعات اولیه صبح وعصر هاست وبقیه ساعات شبانه روز هم که هیچ پلیسی دراین مسیر  نسیت در حالیکه اگر قرار است خطری متوجه سرنشینان خودروئی بشودپلیس با حضور خود بایستی مانع از ان بشودجاده ای که همه ماهه بطو رمعمول بیش از پنج مورد حادثه دل خراش  مرگبار دارد وبطومیانگین هرماه دو نفر از عزیزان این اب وخاک را به کام مرگ میکشاند ایا باید اینگونه مورد بی توجه ای قرار گیرد ایا مردم شهرهای مسجدسلیمان .لالی اندیکا ودر اینده مسافرین بخت برگشته  مقصد شهرکرد واصفهان که قصد عبورازاین مسیر را دارند ارزش داشتن یک جاده امن و بی خطر را ندارند متاسفانه در این کشور تقریبا برابر با شهدای جنگ تحمیلی در سال تلفات جاده ای رخ میدهد در حوادث جاده ای در حدود بیست وشش هزار نفر در سال جان میبازند که خطای انسانی مهمترین عامل این حوادث اعلام شده است  ولی پلیس  در مسیر کمین میکند یعنی شما خطارا بکن جان خود وسرنشینان را بخطر بنداز بهانه ای بده دست من تامن تورا جریمه کنم این نوع برخورد پلیس در کمینگاههای مسیر جاده هاست البته  لعن ونفرین بر قلم وقدم کسانیکه زحمات پلیس راخدای نا کرده نادیده و ناسپاسی کنند. منتها حقیقتی است از پلیس بعنوان تنها مرجع قانونی وانتظامی مسول و کارشناس در امور جاده ها انتظار میرود در این خصوص اصرار ورزد.بنظر میرسد بعضاابزار جریمه چربش قدرت زور ونوعی استبداد وفاصله ای بطول جاده و مغایر با اهداف خیرخواهانه و ...... رابرای بعضی ایجاد کرده که باید اصلاح گردد. عنایت بفرمائید درسال بیست وششهزارنفر از هموطنان ما در مسیر جاده ها جان خود رااز دست میدهنددر این رابطه چه صدمات روحی ناشی از غم فقدان عزیزان و بی سرپرستی خانواده ها  خسارات مالی فراوان و ... به جامعه وارد میشودباورکنید امار حوادث جاده اهواز مسجدسلیمان تکان دهنده است علت هم ضرورت و وابستگی مردم برای امرار معاش واستفاده ازاین جاده برای تردد به محل کار میباشد چون بیس کار در شهرستان فراهم نیست مردم مجبورند پر ترددازاین جاده استفاده کنندباورمان شده این جاده  جاده جهنمی است پنداری کمینگاه مرگ است  طبیعی است جاده ای  هر روز و هر شب همشهری را بکام مرگ میکشاند ایجاد ترس ودلهره میکند وزارت راه وترابری در استان خوزستان نسبت به این موضوع کوتاهی جدی کرده  سازمان برنامه هم مترصد ارائه پروزه و اعلام نیاز اعتباری است از انجائیکه جاده بعنوان یکی از موارد ارائه خدمات بطو رائم در تسریع همه  امور  نقش داردباید بچه کسی گفت این جاده بایستی دو بانده وبی خطر گردددر شهرستان مسجدسلیمان ولالی واندیکا تعدادبسیار زیادی کارگر وشاغل در واحد های کارگاهی اهواز سایر شهرستانهای استان  مشغول بکار دارند وهمه روزه ویا بدفعات در هفته در مسیراین جاده با وسایل نقلیه گوناگون  در ترددند به این تعداد دانشجویان پیام نور  ودانش جویان دانشگاه ازاد واحد مسجدسلیمان دانشجویان فرزندان ساکن این شهرستانهاکه اینده ساز ان این کشور اسلامی هستند چرا بایستی پدران .ومادران و همسران و....همیشه دل نگران ومترصد حوادث جاده ای در این مسیر مرگ باشند در محفلی علمی استاد فقید وفرزانه شهرمان استاد منصور ورناصری  استا فرحخته دانشگاه ازاد شهرمسجدسلیمان طرح ونقشه ای در دست و ارائه داشت که از مسیرجنوبی شهرستان از مسیر دروازه تمبی مسیرکوتاه ومیان بری را میتوان احداث کرد که در حدودبیست تا نیم ساعت از نظر زمانی ودر حدود سی تا چهل کیلومتر از این مسیر حذف میشد و همه میدانیم ازنظر سوخت و استهلاک و وقت و خستگی و امثال اینها چقدر سود مند و قابل ملاحظه بود ولی متاسفانه کسی بطرح این استاد بزرگوار اعتنائی نکرد  مسیری که مد نظر بود دروازه جنوبی شهرستان مسجد سلیمان را به پاسگا ه مستقر در درب خزینه متصل میساخت. شرکت سیمان کارون از این مسیر تدارکات سنگین خود را جابجا میکند در هر صورت اداره راه وترابری استان وظیفه  داردباتوجه به قابلیتهای  جدی راه وترابری که از وزرای با لیا  و مقید وکاربلد میباشد و تاکنون تعهداتی که داده عمل کرده طرح بدهد هم اجرائی کردن مسیر جنوبی  وکوتاه کردن مسیر پرخطراهواز مسجدسلیمان را هم با توجه به عدم وجود موانع وامکان ایجاد دوبانده کردن  این مسیر از این بی توجهی و بی اعتنائی دست بر داشته واقدامی اساسی را انجام دهد  اگر اداره راه وترابری استان بی اعتنائی کند سازمان محترم برنامه  از کم وکاست اعتبارات شهرهای در مسیر مثل ملاثانی ولالی واندیکا ومسجدسلیمان وشوشتر در ایجاد مسیر رفت وبرگشت با گارد میانی وگارد محا فظ جاده ای امن وتقریبا بی خطر  احداث نمایدباورکنید ماموران ادارات دولتی از ترس این جاده ماموریتهای اهواز ودر این مسیر را با ترس واکراه میروندچون این جاده یکی از راههای ارائه خدمات دولتی است وتامین جان وسلامت کارمندان ادارات  وارگانها برای ارائه خدمات لازم است حتی المقدور مبلغی در حد دو درصد اعتبارات عمرانی ادارات شهرسبانهای در مسیر را سازمان برنامه به دو بانده کردن این مسیر حادثه خیز اختصاص دهداگر چه وظیفه اداره راه استان است ولی از این مسولین و این بی تفاوتی خسته شده اند از استانداری محترم استان از نهادهای مسول توقع و این انتظار میرود که اقدامی اساسی در سرلوحه کار خود قرار دهند همه خوب میدانیم  این مسیر هیچ گونه عوارض و موانع صعب العبور ودست وپاگیر برای ایجاد یک جاده دوبانده نداشته ووتنها نگاه به  ارزش و اهمیتی که این مردم دارند که در اینده شاهد پرپرشدن فرزندان وپدران و شوهران خود دراین جاده  جاده مرگ  نباشند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:20  توسط پرویز دوید خسروی  |